Naslovna
O nama
Usluge
Reference
Naši Principali
Naši programi
Radionice za obuku
Kompletno rešenje
Kontakt
  
Naslovna     e-mail  
 
 Naši programi
 
 
 

Naše aplikacije

U prilici smo da svojim klijentima ponudimo bilo razvoj kompletnih aplikacija u skladu sa njihovim potrebama i željema, bilo migraciju i nadogradnju već postojećih aplikacija.

 

Ukoliko radite pod UNIX, Linux ili Microsotf Windows operativnim sistemima, i imate potrebu za razvojem, bilo kompletnog okruženja baze podataka sa aplikacijom za unos, pregled i kreiranje specifičnih izveštaja nad bazom podataka, ili pak samo za migracijom između operativnih sistema, različitih hardverskih platformi ili pak različitih baza podata, ili vam je potrebna aplikacija za implementaciju klijent - server mrežne platforme, možemo vam izaći u susret.

Primeri aplikacija razvijanih za naručioce sa specifično definisanim zahtevima:

Tunes
Sistem Tunes za katalogizaciju i prodaju digitalnih multimedija

Sistem Tunes za katalogizaciju i prodaju digitalnih multimedija obuhvata:
Baze podataka

 • baze za prihvat meta-podataka content provider-a
 • lokalna baza sa informacijama o sadržaju i traffic-u
 • produkciona baza

Content Ingestion

 • prihvat sadržaja i xml fajlova sa meta-podacima content provider-a
 • obrada meta-podataka
 • migracija meta-podataka

Packaging modul

 • Microsoft DRM
 • OMA DRM

Licencni sistem

 • izdavanje licenci PC korisnicima pri preuzimanju saržaja zaštićenog Microsoft DRM tehnologijom

Distribucioni sistem

 • Komunikacioni modul
 • WAP and SMS gateway
 • Preusmeravanje zahteva
 • Obrada zahteva
 • Obrada delivery reporta
 • Naplata
 • SOAP klijent
 • Modul za rad sa agregatorima
 • Modul za download
 • Modul za WAP Push

Sistem se bazira na sledećim tehnologijama:
Java JSE, JEE, Hibernate, ibatis, jaxb, SOA services, XML, XSD, PostgreSQL RDBMS, Kannel, unix shell script, php, python, vbs, asp, C

Promocije mt:s
Oracle aplikacija u okviru projekta Promocije mt:s - Telekom Srbija.

Aplikacija obradjuje podatake o korisnicima promocija i komunicara sa sistemom za prijavu i naplatu usluga. Urađeno 10 promocija za prepaid korisnike. Među njima su 1500 minuta, SMS200, Omiljeni broj, 3G prepaid, Data paketi i Tri omiljena (Oracle baza podataka, PL/SQL, unix shell script).

Svezak
Softver za sveobuhvatnu katalogizaciju kniga

Svezak je urađen u Oracle alatima na Oracle relacionoj bazi podataka.
Obuhavata bazu podataka i softver za unos, ažuriranje i pretragu podataka o knjigama ili drugim tipovima izdanja ( CD-izdanja, video kaseta, audio kaseta, DVD …).
Nudi niz informacija i pregleda po izdanjima, izdavačima, autorima i šifarnicima(kategorija izdanja, tip izdanja, tip teksta, povez, predmetna odrednica, status prodaje, Unimarc, Onyx, organizacioni model i delatnost firme, način isporuke ...)
Softver obuhvata i web sajt koji daje mogućnost pregleda, pretrage i sortiranja sadržaja baze.
Pogledajte demo
Pogledajte na adresama: www.knjizara.com i www.knjigainfo.com

Put teksta
Softver za kompletnu obradu teksta u izdavačkim kućama od unosa do preloma

Put teksta je softver urađen u Java programskom jeziku nad PostgreSQL bazom podataka i omogućava rad sa novinskim tekstom preko web-a.
Korisnici aplikacije mogu biti daktilograf, novinar, urednik, noćni urednik, šef DESK-a, lektor i administrator. Svakom korisničkom režimu je dozvoljen rad sa tekstom po unapred definisanim privilegijama.
Osnove mogućnosti rada sa tekstom su : unos i obrada teksta, redigovanje i lektura. U okviru toga su: obriši, odštampaj, pošalji u rubriku, kopiraj, vrati autoru, pošalji na stranu, pošalji lektoru, pošalji na prelom ...
Sadrži preglede tekstova za obradu, redigovanje, lekturu, pregled tekstova po stranama izdanja, pregled i preuzimanje agencijskih vesti, kao i pregled arhive tekstova.

Viškovi zaposlenih
Softver razvijan za potrebe Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

Razvoj kompletnog okruženja baze podataka sa aplikacijom za unos, pregled i kreiranje specifičnih izveštaja nad bazom podataka o viškovima zaposlenih. Zbog specifičnosti zahteva naručioca sistem i aplikacija su razvijeni u okruženju IBM - DB2.

Geostatički proračuni
Modularni sistem aplikacija za geostatičke proračune

Modularni sistem sačinjen od 20 posebnih programa za geostaričke proračune. Programi su namenjeni tekstualnom i grafičkom prikazu: ispitivanja nosivosti tla po različitim metodama, ispitivanja stabilnosti kosina padina, izračunavanja perioda konsolidacije tla ispod temelja, izračunavanja sleganja tla ispod temelja, proračunavanja nosivisti šipa po različitim metodama, izračunavanja stabilnosti klizišta, proračunavanja dimezija armirano-betonskog šipa, proračunavanja dimenzija armirano-betonskog potpornog zida, proračunavanja dimenzija armirano-betonskog zida sa stopom i sa konzolom, itd...