Naslovna
O nama
Usluge
Reference
Naši Principali
Naši programi
Radionice za obuku
Kompletno rešenje
Kontakt
  
Naslovna     e-mail  
 
 O Nama
 
 
 

Istorijat

Firma YUNIX d.o.o. osnovana je 15. februara 1995. godine od strane 6 stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u različitim oblastima informacionih tehnologija. Namera nam je bila da unapređujemo otvorene sisteme, internet poslovanje i interoperabilnost raznorodnih baza podataka na ovom tržištu. Želeli smo da svoje iskustvo i svestranost naglasimo i kroz sam kompanijski logo, pa tako "naš znak" nisu samo neke linije koje formiraju vizuelno atraktivno rešenje grafičkog dizajna, nego imaju sasvim konkretno značenje i simbolizuju ono čime se YUNIX bavi:

 
 

Vertikalna podela na dve simetrične polovine, simbolizuje dve moždane hemisfere, ali takođe i dve oblasti koje čine informacione tehnologije: hardware i software. Svojim oblikom linije takođe predstavljaju i dve mreže, što znači da se bavimo LAN-om i WAN-om a, kako linije na krajevima nisu ni zatvorene, ni uokvirene to govori da smo okrenuti otvorenim operativnim sistemima. Na kraju kvadrat koji u samom znaku formiraju vertikalni segmenti linija predstavlja našu sposobnost da klijentima pružimo potpuno kompletirano rešenje u njihovih konkretnih zahteva.
  

Ljudi

Danas YUNIX sačinjava tim visoko kvalifikovanih ljudi, 14 stalno zaposlenih i veći broj spoljašnjih saradnika, koji imaju iskustva u specifičnim oblastima informacionih tehnologija.

 

 Marko Jelić

Direktor, radio je na IBM mainframe-u kao aplikativni programer u PL/I, RPG II, COBOL, i DL/I. Bio je CDC menadžer prodaje četiri (4) godine, nakon toga je prešao u Iskra Deltu gde je na DEC sistemima radio kao menadžer prodaje narednih četrnaest (14) godina. Poseduje tridesetjednogodišnje (31) iskustvo u poslovnim informacionim sistemima.

 Snežana Marković

Diplomirani matematičar, smer numerička matematika sa kibernetikom.
Bavi se: kordinacija tima, intervju korisnika, sistem analiza, projektovanje aplikacija,
dizajn baza podataka, razvoj i prezentovanje aplikacija, obuka korisnika;

Od 2002. u YUNIX-u radila na projektima:
Sistem Tunes za katalogizaciju i prodaju digitalnih multimedija
Oracle aplikacija u projektu Promocije mt:s - Telekom Srbija
Softver PutTeksta za Kompaniju Novosti AD
Softver Evidencija viškova zaposlenih za Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku
Sistem za katalogizaciju knjiga Svezak i sajt www.knjizara.com za MC Most
Praćenje realizacije planova remonta Elektroprivrede Srbije
U računskom centru RB Kolubara radiila kao vodeći projektant na većem broju tehničkih i poslovnih aplikacija.

Iskustvo u radu : Oracle RDBMS, PostgreSQL, IBM DB2, mysql; SQL, Pl/sql, Pg/sql, Java, JEE i JSE, Cobol, Fortran; unix shell script; Tomcat; OracleDesigner, OracleDeveloper, JDeveloper, NetBeans, Eclipse, Hibernate;

 Irena Petković

Diplomirala na Matematičkom fakultetu, smer Računarstvo i informatika, u Beogradu.
Bavi se projektovanjem i razvojem aplikacija u Java programskom jeziku, sistem analizom i dizajnom baza podataka.

Od 2002. u YUNIX-u radila na projektima:
Sistem Tunes za katalogizaciju i prodaju digitalnih multimedija
Oracle aplikacija u projektu Promocije mt:s - Telekom Srbija
Softver PutTeksta za Kompaniju Novosti AD
Sistem za katalogizaciju knjiga Svezak i sajt www.knjizara.com, www.knjigainfo.com za MC Most

Sarađivala na projektu:
Softver Evidencija viškova zaposlenih za Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Iskustvo u radu: Java (JSE, JEE, Spring, Grails, Groovy, Hibernet, iBatis, Lucene, jaxb, ...), SQL, PL/SQL, C, C++, Unix shell script; Tomcat, Glassfish; Oracle RDBMS, PostgreSQL, IBM DB2; JDeveloper, Netbeans, OracleDesigner, OracleDeveloper ...;

 Sanja Radovanović

Diplomirala na Matematičkom fakultetu, smer Profesor matematike i računarstva, u Beogradu. Bavi se razvojem aplikativnog softvera i digitalnom zaštitom multimedija.
Od 2007. godine u Yunix d.o.o radi na projektima:
Oracle aplikacija u projektu Promocije mt:s - Telekom Srbija
Sistem Tunes za katalogizaciju i prodaju digitalnih multimedija
Digitalna zaštita multimedija

Iskustvo u radu sa: Oracle RDBMS, PostreSQL, OMA DRM, Microsoft DRM; OracleDesigner, OracleDeveloper, JDeveloper, Eclipse, Netbeans; SQL, PL/Sql, Pg/Sql, Transact-Sql, Java, vbs, asp.

 Ljiljana Uščumlić

Diplomirani matematičar, marketing menadžer za područje Vojvodine. Radno iskustvo: Nis-Naftagas kao projektant informacionih sistema, stručni savetnik za razvoj informatike u Vojvodini u Sekretarijatu za nauku i informatiku, Direktor predstavništva Iskra-Delta za Vojvodinu.

 Dragica Komazec

Radi od 2002. godine kao tehnički asistent.

 Biljana Stefanović

Radi od početka 2005. godine. godine na poslovima sistemske podrške bazama podataka Oracle (system DBA). Gospođica Stefanović je jedna od najboljih sistemskih administratora sa brojnim sertifikatima kompanije Oracle što potvrđuje iznetu tezu(Oracle 9i Database Administrator Certified Professional (effective: June 03, 2003)).

 Slavoljub Bajčetić

Radio je kao programer na VAX VMS od 1980, a od 1983 radio na IBM PC i UNIX platformi. Od 1989 radio je kao UNIX sistem programer u SDC korporaciji. Skoro godinu dana se školovao u Digital Equipment u New York-u, za DEC station liniju radnih stanica, globalnu mrežu, fiber optičku komunikaciju, TCP/IP protokol i UNIX operativni sistem, i ORACLE RDBMS bazu.

 Aleksandar Verebeš

Radio je na dizajnu, kontroli i održavanju IBM PC kompatibilnih računara od 1983. Završio je kurs za Fujitsu periferije, diskove i linijske printere u Fujitsu, Nemačka. Radio je adminstraciju mreža baziranih na Microsoft WindowsNT, Windows2000 i WindowsXP operativnim sistemima. Radi WEB dizajn.

 Zoran Pavić

Diplomirao na Višoj elektrotehničkoj školi, smer Računarska tehnika, u Beogradu. U YUNIX-u od 2008. godine. Radi na poslovima administracije Oracle baza podataka.

 Srđan Liščević

Radi od 2004. godine kao menadžer prodaje. Zadužen je prvenstveno za programe kompanija Oracle i Computer Associates gde je obučen za kvalitetnu tehničku podršku korisnicima. Dodatno je angažovan za pronalaženje novih klijenata i pregovaranje kao i za održavanje dobrih poslovnih odnosa sa postojećim klijentima i poslovnim partnerima. Radi na marketing aktivnostima u domenu prodaje i oglašavanja, kao i planiranja i realizovanja novih programa i usluga usmerenih ka zadovoljavanju potreba tržišta.

 Sava Tomašević

Od 1983. godine radi kao programer u Institutu za puteve. Piše specijalizovane aplikacije iz oblasti geotehnike i geostatike. Od 1994. godine radi na BK televiziji na izradama špica i reklama kao i 3D vizuelizaciji arhitektonskih objekata. U Yunix-u je od 2001. godine. Za rad koristi Delphi, 3Studio Max, Maya i ostale grafičke programe. Autor je 20 različitih programa iz oblasti geostatike koji su u aktivnoj upotrebi 16 godina u: Zavodu za goetehniku Instituta za puteve a.d., Zavodu za geotehniku Saobraćajnog instituta CIP doo. - Nikšić i Geourb doo.

 Đorđe Aleksić

Od 2008. godine u Yunixu. Bavi se razvojem i optimizacijom web i wap aplikacija ((X)HTML, CSS, JavaScript/JQuery/Prototype, PHP, XML, JSON, PostgreSql, MySql) i Shell Scripting-om.
Radio na projektu digitalizacije i zaštite muzičkog sadržaja sistema Tunes kao koordinator za tehničke poslove i programer, kao i na razvoju sajtova www.knjizara.com, www.muzzaa.com i wap sajta "virvir".

 Slavoljub Filipović

U YUNIX-u od 2004. godine. Radi kao sistem/network administrator i kao sistem inženjer za Microsoft Windows operativne sisteme i za otvorene sisteme: True UNIX 64, AIX i razne vrste Linux, UNIX sistema i komunikacione protokole TCP/IP. Bavi se i programiranjem u PHP-u i web developmentom.
Radio na projektima digitalne zaštite i distribucije muzičkog sadržaja sistema Tunes kao i sistema za licenciranje zaštićenog sadržaja (Microsoft DRM tehnologija); razvoju i održavanju sajta Mobilne telefonije Srbije www.mts.telekom.yu tj. www.mts.telekom.rs (do 2009. godine) i pripadajućih servisa; razvoju i održavanju sajtova www.knjizara.com, www.muzzaa.com, www.knjigainfo.com, www.knjizare.net, kao i sistem administracijom istih; kao i server administracije i automatizacije (tzv. "shell scripting")