Welcome
About Us
Services
References
Principals
Our Programs
Workshops
Complete Solution
Contact
 

 
 
Home     e-mail srpski | english
 
 Workshops
 
 
 

Obuka po meri

U mogućnosti smo da Vam ponudimo jednu vrstu obuke koja se kod nas još uvek retko sreće, dok je u “svetu” veoma popularna. To su takozvani worshop-ovi ili radionice gde će najeminentniji stručnjaci davati objašnjenja pojedinih pitanja kroz realan rad. Ovakva vrsta obuke eliminiše standardne probleme kod uobičajenih programa obuke kada se instruktori zadržavaju previše na pojedinim banalnim pitanjima a kasnije komplikovanije probleme ne stižu da obrade. Ili ne znaju a ponekad i neće. Osmilili smo metod obuke gde će sam korisnik na kraju svakog dana trajanja same obuke analizirati postignuto i samim tim ocenjivati predavača. Na “Pravom mestu” plaćam onoliko koliko dobijam!!!