Welcome
About Us
Services
References
Principals
Our Programs
Workshops
Complete Solution
Contact
 

 
 
Home     e-mail srpski | english
 
 Complete Solution
 
 
 

Ključ u ruke

U prilici smo da pored pojedinačnih rešenja u smislu ponuđenih operativnih sistema i softverskih proizvoda najvećih svetskih kompanija, ponudimo i generalna tzv. integralna rešenja informacionih sistema.

     
Drugim rečima naši kupci Oracle RDBMS-a ili Novell – SuSe Linux operativnih sistema mogu dobiti od nas značajne popuste ili čak potpuno besplatan projekat kompletnog inntegralnog informacionog sistema, od predloga hardverske platforme i komunikacionih uređaja do definisanja entiteta baze podataka poslovnog informacionog sistema.
Po realizovanju čitavog projekta u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo:

Administraciju sistema na daljinu (remote control console)
Redovno ažuriranje verzija primenjenog softvera
Obuku za korišćenje aplikacija ili sistema
Organizaciju posebne verste obuke - softverskih radionica (workshop - ova)


U posebnim slučajevima možemo ponuditi i zajednički rad na kreiranju aplikacija nad bazama podataka, pa čak i uslugu hostovanja vaših aplikacija na našim baznim serverima.