Welcome
About Us
Services
References
Principals
Our Programs
Workshops
Complete Solution
Contact
  
Home     e-mail srpski | english
 
 About Us
 
Istorijat

Firma YUNIX d.o.o. osnovana je 15. februara 1995. godine od strane 6 stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u različitim oblastima informacionih tehnologija. Namera nam je bila da unapređujemo otvorene sisteme, internet poslovanje i interoperabilnost raznorodnih baza podataka na ovom tržištu. Želeli smo da svoje iskustvo i svestranost naglasimo i kroz sam kompanijski logo, pa tako "naš znak" nisu samo neke linije koje formiraju vizuelno atraktivno rešenje grafičkog dizajna, nego imaju sasvim konkretno značenje i simbolizuju ono čime se YUNIX bavi:
Vertikalna podela na dve simetrične polovine, simbolizuje dve moždane hemisvere, ali takođe i dve oblasti koje čine informacione tehnologije: hardware i software. Svojim oblikom linije takođe predstavljaju i dve mreže, što znači da se bavimo LAN-om i WAN-om a, kako linije na krajevima nisu ni zatvorene, ni uokvirene to govori da smo okrenuti otvorenim operativnim sistemima. Na kraju kvadrat koji u samom znaku formiraju vertikalni segmenti linija predstavlja našu sposobnost da klijentima pružimo potpuno kompletirano rešenje u njihovih konkretnih zahteva.

Ljudi

Danas YUNIX sačinjava tim visoko kvalifikovanih ljudi 11 stalno zaposlenih i veći broj spoljašnjih saradnika, koji imaju iskustva u specifičnim oblastima informacionih tehnologija.

 
 Marko Jelić

Direktor, radio je na IBM mainframe-u kao aplikativni programer u PL/I, RPG II, COBOL, i DL/I. Bio je CDC menadžer prodaje četiri (4) godine, nakon toga je prešao u Iskra Deltu gde je na DEC sistemima radio kao menadžer prodaje narednih četrnaest (14) godina. Poseduje tridesetjednogodišnje (31) iskustvo u poslovnim informacionim sistemima.

 Slavoljub Bajčetić

Radio je kao programer na VAX VMS od 1980, a od 1983 radio na IBM PC i UNIX platformi. Od 1989 radio je kao UNIX sistem programer u SDC korporaciji. Skoro godinu dana se školovao u Digital Equipment u New York-u, za DEC station liniju radnih stanica, globalnu mrežu, fiber optičku komunikaciju, TCP/IP protokol i UNIX operativni sistem, i ORACLE RDBMS bazu.

 Aleksandar Verebeš

Radio je na dizajnu, kontroli i održavanju IBM PC kompatibilnih računara od 1983. Završio je kurs za Fujitsu periferije, diskove i linijske printere u Fujitsu, Nemačka.

 Danijela Pavlović

Radi u YUNIX-u od 1997.godine. Ima iskustva u Microsoft alatima: Word, Excel, Explorer i Outlook. Radi i kao sistem inženjer za otvorene sisteme kao: TrueUNIX 64, AIX i razne vrste Linux, UNIX sistema i komuniakacione protokole TCP/IP.

 Goran Božjaković

Radi od 2000 god. kao serviser na poslovima održavanja, konfigurisanja i sklapanja računara i računarske opreme, kao i instalacije i održavanja računarskih mreža.

 Snežana Marković

Završila je Prirodno-matematički fakultet, smer Numerička matematika sa kibernetikom, u Beogradu. Od 1987-2002. vodeći projektant u računskom centru "Kolubare" na većem broju tehničkih i poslovnih aplikacija (FORTRAN,COBOL) na platformama GCOS, Unix. Od 2002. u YUNIX-u radila na projektima: Praćenje realizacije planova remonta Elektroprivrede, Softver za kompletnu katalogizaciju knjiga i sajt www.knjizara.com za MC Most. Radi na softveru za Kompaniju "Novosti" AD - Put teksta. Iskustvo u radu sa: Oracle RDBMS i Postgres; OracleDesigner, OracleDeveloper, JDeveloper; SQL, Pl/sql, Pg/sql, Java, Web-programming.

 Irena Petković

Apsolvirala na Matematičkom fakultetu, smer Računarstvo i informatika, u Beogradu. Od 2002. u YUNIX-u radila na projektima: Softver za kompletnu katalogizaciju knjiga i sajtove www.knjizara.com, www.knjigainfo.com za MC Most. Radi na softveru za Kompaniju "Novosti" AD - Put teksta. Iskustvo u radu sa: Oracle RDBMS, Postgres i DB2; OracleDesigner, OracleDeveloper, JDeveloper; SQL, Pl/sql, Pg/sql, Java, Web-programming, C, C++, OpenGl i Xlib biblioteka.

 Ljiljana Uščumlić

Marketing menadžer za područje Vojvodine.

 Dragica Komazec

Radi od 2002. godine kao tehnički asistent.

 Srđan Liščević

Radi od 2004. godine. godine kao menadžer prodaje. Zadužen je prvenstveno za programe kompanija Oracle i Computer Associates gde je obučen za kvalitetnu tehničku podršku korisnicima. Dodatno je angažovan za pronalaženje novih klijenata i pregovaranje kao i za održavanje dobrih poslovnih odnosa sa postojećim klijentima i poslovnim partnerima. Radi na marketing aktivnostima u domenu prodaje i oglašavanja, kao i planiranja i realizovanja novih programa i usluga usmerenih ka zadovoljavanju potreba tržišta.

 Biljana Stefanović

Radi od početka 2005. godine. godine na poslovima sistemske podrške bazama podatakaka Oracle (system DBA). Gospođica Stefanović je jedna od najboljih sistemskih administratora sa brojnim sertifikatima kompanije Oracle što potvrđuje iznetu tezu(Oracle 9i Database Administrator Certified Professional (effective: June 03, 2003).

 Sava Tomašević

Programira u Delphi-u, radi grafički dizajn i kompjutersku animaciju.